ENGINEERING IS AN ART BoCari International BV. has a new website!

Consultancy

Onze consultants maken onder meer gebruik van standaard methodieken, zoals ISA-88 en ISA-95. Hiermee kunnen wij snel en doeltreffend de juiste informatie verzamelen en beoordelen.

Snel en doeltreffend

Wat wij doen:

  • Haalbaarheidsonderzoek betreffende ontwikkelmethodes, probleemstelling, technische haalbaarheid en geschikte applicaties
  • Analyse van bedrijfsprocessen en de bijhorende informatiebehoeften
  • Optimalisatie van fabricage- en bedrijfsprocessen en informatiesystemen.
  • Identificatie en specificatie van de gebruikerseisen en -wensen en wij maken de vertaalslag naar een URS (User Requirements Specification) of compleet bestek.
  • Ontwerp van de architectuur en ontwerp van de informatievoorziening, volgens internationale industriestandaarden zoals ISA-95 en ISA-88
  • Risico-inventarisatie ofwel cyber security-beleid volgens de ISA-99 standaard
  • Workshops en trainingen.

Wij zetten optimaal onze kennis in op het gebied van onder meer ISA-88, ISA-95, ISA-99 veiligheid, OEE/SPC en tracking & tracing.