ENGINEERING IS AN ART BoCari International BV. has a new website!

Project management

Onze projectmanagers staan voor u klaar en ondersteunen u graag en vakkundig bij het managen van al uw industriële projecten. Een goede projectmanager is uitermate belangrijk voor het slagen van uw project. De manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd, en afgerond worden klinkt als muziek in de oren, maar blijkt in de praktijk zeer complex te zijn.

Muziek

De volgende algemene stappen worden door onze projectmanagers doorlopen:

  • Opstart van het project
  • Vaststelling van de omvang/scope van het project
  • Planning van het project
  • Opdeling van het project in verschillende fasen
  • Uitvoering van de verschillende fasen
  • Opvolging in de projectvoortgang
  • Besluitvorming en creatie van het eindproduct

Wij passen verschillende projectmanagementmethoden toe, o.a.:

  • IPMA
  • PRINCE2