ENGINEERING IS AN ART BoCari International BV. has a new website!

HACCP

Procescontrole en HACCP

Is uw bedrijf nog niet ISO 22000 gecertificeerd? Dan staan onze specialisten voor u klaar! Voedselveiligheidssystemen steunen meestal op de zogenaamde Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Dit beheersproces geeft in elke fase van de productie de gevaren en fouten aan en hoe ze kunnen worden voorkomen. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert productieprocessen de producten steekproefsgewijs. Levensmiddelen die de gezondheid of veiligheid van de consument in gevaar brengen kunnen hierdoor snel uit productie of uit de winkel worden gehaald en vernietigd.

In elke fase van de productie worden gevaren en fouten aangegeven en hoe ze kunnen worden voorkomen

Er worden strenge eisen gesteld bij de productie van levensmiddelen. De producent is verantwoordelijk voor goede hygiëne bij de bereiding, verwerking, behandeling, het vervoer, de distributie en de verkoop van levensmiddelen. Fouten en storingen bij de productie moeten worden voorkomen of tijdig opgespoord. Producten of grondstoffen mogen niet worden besmet met micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Ook moet worden voorkomen dat onbedoeld chemische stoffen in levensmiddelen terechtkomen die een risico vormen voor de gezondheid. Het kan gaan om gifstoffen, bestrijdingsmiddelen, reinigings- en desinfectiemiddelen. En er mogen geen vreemde bestanddelen zoals glassplinters, steentjes of haren in levensmiddelen worden aangetroffen.

Wat mag?

U mag uw productieproces nauwlettend in de gaten houden met het productgerichte kwaliteitszorgsysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Met dit preventieve systeem detecteert u tijdig de gezondheidsrisico’s in het productieproces van levensmiddelen.

Het systeem is gebaseerd op zeven principes die u kunt overbrengen op uw eigen situatie:

  • Beschrijf alle gevaren (Hazards) voor iedere processtap
  • Bepaal de kritische beheerspunten (Critical control Points)
  • Stel interne normen vast voor alle kritische beheerspunten
  • Ontwikkel een controlesysteem voor de beheersing van alle kritische beheerspunten
  • Ontwikkel een correctiesysteem voor alle mogelijke afwijkingen
  • Stel verificatiesprocedures op
  • Ontwikkel een registratie- en documentatiesysteem op

Wij helpen u

Schroom niet om ons te benaderen, onze HACCP-specialisten bieden u ondersteuning op elk gewenst niveau.