ENGINEERING IS AN ART BoCari International BV. has a new website!

Proces- en Productautomatisering

Ons personeel beschikt over jarenlang on-site ervaring op het gebied van process control en automatisering. Wij constateren dat er grote vraag is naar onderhoud aan softwareapplicaties.

Elk PCS (Proces Control System) is in hoge mate gestandaardiseerd en is taylor made uitgevoerd. Onderzoek wees uit dat klanten tijd nodig hebben om ervaring op te doen met het systeem en vervolgens enige aanpassingen wensen. Daarbij kan het gaan om:

  • Vereenvoudiging van handelingen die tijdens het ontwerp nog niet naar voren kwamen
  • Verdergaande optimalisering van afregelingen
  • Modificaties in het procesontwerp met invloed op uw PLC/SCADA- systeem
  • Back-ups van het systeem
  • Updates van documentatie

Klanten willen graag ook onderhoud en aanpassing nadien