ENGINEERING IS AN ART BoCari International BV. has a new website!

Wat doen wij

Ontwerp en Optimalisering

BoCari Logistic Services (BLS) beschikt over de kennis en ervaring om logistieke processen te ontwerpen, c.q. te optimaliseren.

Extern:

 • Distributie planning
 • Container overslag

Intern:

 • Goederenontvangst
 • Voorraadbeheer
 • Locatiebeheer
 • Opslagmethode
 • Besturing
 • Orderverwerking
 • Lay-out routing
 • Intern transport

Samen met de opdrachtgever evalueert BoCari Logistic Services de bestaande situatie. Wij inventariseren de toekomstige wensen en eisen. Daartoe verzamelen en analyseren wij alle noodzakelijke gegevens. We toetsen het optimaal logistieke proces voor de productie op haalbaarheid en bekijken daarbij alle economische en technische aspecten. Vervolgens wordt de procesflow in kaart gebracht en de nieuwe opzet inclusief alternatieven beschreven en gevisualiseerd. Omdat ERP-systemen een steeds grotere rol spelen bij het verbeteren en bewaken van de logistieke prestaties, nemen wij dit mee in de opzet.

‘Ons werk is teamspel, snel reageren en gáán voor tastbaar resultaat’

Onze diensten op een rij

 1. Optimalisatie van business-processen m.b.t. logistiek
 2. Tender begeleiding
 3. Implementatie trajecten (o.a. SAP)
 4. Quick scan van de operatie zowel financieel als organisatorisch
 5. Logistieke uitbestedingstrajecten
 6. Financieel inzicht in logistieke activiteiten
 7. Supply chain management
 8. Maatgerichte IT-oplossingen
 9. E-commerce logistieke oplossingen
 10. Warehouses
 11. Project(bege)leiding
 12. Interim management, Consultancy en Detachering
 13. Turn Key- en deelprojecten

BoCari Logistic Services is met haar projecten en detachering actief binnen de automotive, farmacie, voedings- & genotmiddelen en bij distributiecentra/shipment.